Zarząd

Prezes – Kazimierz Bryndza
Wiceprezes – Józef Patryjas
Skarbnik – Adam Hinz
Kierownik drużyny – Stanisław Bachmatiuk
Członek – Henryk Jasiecki